Audiometrie

Audiometrie

Meten is weten.

Meetinstrumenten

Bij Wim's hoorcenter worden uitgebreide tonale- & vocale gehoortesten, uitgevoerd in een geluidsdichte cabine. Deze testen worden, zonder enige externe storing, uitgevoerd en voldoen daarmee aan de hoogste normen. Daarnaast maakt Wim gebruik van de Freefit-technologie in vrijveld. Fijne Probe-microfoontjes meten wat je hoorapparaten daadwerkelijk versterken. Hierbij wordt het effect van hoorapparaat in kaart gebracht.

Meetomgeving

Naast de metingen in de geluidsdichte cabine, kunnen alledaagse situaties nagebootst worden. Tijdens het aanpassen van je hoorapparaatjes, kan de fijnregeling onmiddellijk afgetoetst worden in een meer realistische omgeving. Zó waan je je bijvoorbeeld op restaurant of in een concertzaal. Het volgende moment sta je ogenschijnlijk midden in een productiehal of hoor je getjirp van vogeltjes in het bos. Wim polst op regelmatige basis naar je ervaring met de nieuwe versterking. Hierdoor tilt Wim de fijnregeling van je hoorapparaatjes naar een hoger niveau.

Copyright © Optiek Freija BVBA - Ontwikkeling door Flor Sanders